Noticia de la agencia efe reconocida gran dependiente sin serlo POR SILENCIO‏ Imprimir
Dijous, 09 d'Abril de 2009 11:27

 

LLEI DEPENDÈNCIA (Previsió)

El silenci administratiu podria ser suficient per reconèixer gran dependent
María Jesús Ezquerro
Barcelona, 8 abr. (EFE).- El silenci administratiu podria permetre a una dona amb fibromiàlgia de Barcelona ser reconeguda com a gran dependent, i rebre les prestacions que això comporta, perquè la Generalitat no ha respost a la seva sol·licitud de valoració en el termini que marca la llei.
Després de portar una mica més de tres mesos esperant la resposta de la Generalitat a la seva petició de reconeixement de la situació de dependència, Josefina S.V., aconsellada per juristes, ha aprofitat una llacuna en la normativa d'aplicació de la Llei de Dependència a Catalunya per aconseguir aquest reconeixement.

 


Segons que ha assegurat a Efe el doctor en Dret i expert en silenci administratiu Rafael Pérez Castillo, la inexistència d'una normativa a Catalunya que desenvolupi la Llei de Dependència fa que sigui aplicable en casos com el de Josefina S.V. la llei estatal de règim administratiu, que estableix que el silenci administratiu s'ha d'entendre com l'estimació de la seva sol·licitud.
El sentit del silenci administratiu està regulat per la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que afirma que "l'efecte de no dictar resolució en el termini establert és la resolució favorable".
Aquesta llei estableix que la resolució de l'expedient es produirà en el termini de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'òrgan competent per resoldre, i recull com excepcions que existeixi en sentit contrari una norma de dret comunitari europeu o una altra amb rang de llei dels parlaments autonòmics.
Precisament, Catalunya manca d'una llei aprovada pel Parlament que reguli el reconeixement de la dependència i de les prestacions que comporta.
Rafael Pérez Castillo ha qualificat d'"error colossal" el comès per la Generalitat en no haver respost en el temps corresponent la sol·licitud de Josefina S.V., atès que no existeix una llei catalana que reguli el silenci administratiu.
"La reforma parcial el 1999 de la Llei 30/92 -ha dit- va donar un gir total al sentit del silenci administratiu, que abans era negatiu i ara és positiu. No hi ha dubte que, en absència d'una norma amb rang de llei, la sol·licitud de reconeixement com a gran dependent de Josefina S.V. ha de ser acceptada".
Per garantir-se que la seva sol·licitud de gran dependent sigui acceptada com un acte ferm, Josefina S.V. ha presentat un escrit davant el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, cosa que, segons Pérez Castillo, val com a "prova documental" i és suficient per ser reconeguda com a tal amb caràcter general. "El reconeixement és un acte ferm", conclou aquest expert.
En aquest escrit, al qual ha tingut accés Efe, s'afirma que a aquesta dona, diagnosticada als seus 47 anys de fibromiàlgia i fatiga crònica, li correspon el grau II, nivell 2 de dependència, el màxim que existeix i que ella havia sol·licitat, i reclama l'aplicació del Pla Individual d'Atenció (PIA), en el qual cal determinar la prestació que li correspon.
Aquesta és la primera ocasió que una persona aconsegueix a Catalunya el reconeixement com a gran dependent sense haver estat valorada pels equips avaluadors de la Generalitat, segons el president del col·lectiu "Papás de Alex", Antonio Moreno.
El col·lectiu, al qual pertany Josefina S.V., està integrat per un centenar de famílies de persones amb discapacitat i el seu president ha assegurat a Efe que aquest reconeixement ha estat possible en aprofitar "un buit legal" i "la ineptitud" de la conselleria d'Acció Social per informar sobre la resolució de sol·licituds.
Moreno creu que hi ha força persones que estan esperant rebre hora i dia per poder ser valorades, i les ha animat a seguir el mateix camí que Josefina per aconseguir la consideració de dependents si estan esperant des de fa més de tres mesos.
De la seva banda, Pérez Castillo creu que la Generalitat podria fer front a una eventual allau de peticions de reconeixement sense valoració prèvia si aprova una llei al Parlament canviant el sentit afirmatiu del silenci administratiu o aprovant un decret-llei, en aplicació de l'Estatut.
A més, afirma que la Generalitat podria guanyar temps si al·lega col·lapse administratiu per ampliar el termini previst per la llei per respondre les sol·licituds dels ciutadans. EFE

ANTONIO MORENO
COLECTIVO PAPAS DE ALEX
ENTITAT DE DRETS CIVILS
DE LES DISCAPACITATS

Darrera actualització el Dijous, 09 d'Abril de 2009 11:42